Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Chim

Grey partridge chim: mô tả và hình ảnh

Partridge màu xám - mô tả, môi trường sống, sự thật thú vị Partridge màu xám là một đại diện cho thứ tự của cá mú, gia đình của gà lôi. Các nhà nghiên cứu về loài chim tin rằng loài này được hình thành khoảng hai triệu rưỡi năm trước.
ĐọC Thêm