Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Động vật

Mau Ai Cập - Mèo của Pharaoh

Общее описание (вес, продолжительность жизни) Египетская мау одна из тех первых одомашненных кошек, которые живут рядом с человеком сотни лет. Bức bích họa lâu đời nhất với hình ảnh của vẻ đẹp duyên dáng này có từ năm 2200 trước Công nguyên.
ĐọC Thêm