Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Động vật

Vào trang web

Giống chó sục Scotland. Tên gọi khác: scottie, aberdeen terrier, aberdeen terrier, scottish terrier, scottie, scottish terrier. Tăng trưởng của một con chó trưởng thành: từ 25 cm đến 28 cm khi khô héo. Trọng lượng: từ 8,2 kg đến 10,5 kg.
ĐọC Thêm